สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ไว้สำหรับเป็นแหล่ง รวมผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็น การสร้าง คอนเน็กชั่นไว้สำหรับติดต่อและซื้อขายกันได้

https://www.tasme.or.th/