โรสทาวน์ โฮเต็ล

โรสทาวน์ โฮเต็ล โมเต็ลใจกลางเมืองที่ดีที่สุด ในฝั่งธน ร้องรับลูกค้ามากกว่า 200 ห้อง และบรรยากาศ ส่วนตัว
https://www.rosetownhotel.com/