ห้วยป่าปกรีสอร์ท

ห้วยป่าปกรีสอร์ท

ห้วยป่าปกรีสอร์ท “บรรยากาศเชียงใหม่ ไม่ไกลกรุงเทพ’’ เป็นสิ่งที่ไม่กล่าวเกินความเป็นจริง ในปีนี้ มีการพัฒนาที่ดินของสมาชิกห้วยป่าปกรีสอร์ท เพื่อจัดทำเป็น Wellness Resort เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

https://www.huayparpok.com/