มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส มีที่มาจากการเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ในหลายๆ มิติ และหลากหลาย บริบท คณะบุคคลผู้จัดตั้ง จึงได้เกิดความคิดริเริ่ม ที่จะดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและก่อเกิดการสร้างเสริมและสร้างสรรค์ ในการพัฒนา ศักยภาพของมนุษย์ รวมถึงสภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ต่อสังคมในส่วนรวม

https://www.millionhands.or.th