กองทุนสามสมเด็จ

กองทุนสามสมเด็จ จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการร่วมกันเชิญทำบุญกุศล โดยประธานกองทุนจะเป็นผู้รวบรวมและนำไปพัฒนาวัดต่างๆ

https://www.3somdej.com